MARSDEN CLEANAIR

Marsden CleanAir Waxaa ku shaqeeya PuriFi

Nadiifinta hawadu waa tallaabo muhiim ah oo lagu abuurayo deegaan ka nadiifsan, badbaado badan, caafimaad leh.

Nidaamka Marsden CleanAir, tignoolajiyada kacdoonka ee ay ku shaqeyso PuriFi Labs, waxaa loogu talagalay in si badbaado leh loo joojiyo cudur-sidaha halista ah iyo qayb ka mid ah hawada xaruntaada.

Adeegyada Hawada Nadiif ah

Demonstrated by third-party independent lab testing, Marsden CleanAir deactivates 99.994% of tested allergens, bacteria and viruses, and other infectious diseases.

The Marsden CleanAir System is the only air purification system that combines 24/7 monitoring and tracking with automation and the ease of central air purification. The Marsden CleanAir System works responsively with existing facilities’ HVAC systems to manage indoor air quality. When particulate levels reach an unacceptable level, a sensor activates the Marsden CleanAir generator installed in the air duct system of a facility’s HVAC system. The generator uses the same process of ionization found in nature by introducing an overabundance of negative ions into the system airflow and diminishing odors, particulates and harmful pollutants. These high-energy oxygen ions help cluster particulates together allowing existing air filters to capture microscopic particles that would normally pass through the system and circulate back into the workplace. 

Natiijooyinka imtixaanka iyo warbixinnada shaybaadhka, booqo: https://purifilabs.com/test-reports/